Parter, som er involveret i etablering af biogasanlæggene

LEF har etableret en klar og stringent proces omkring etablering, opførelse og drift af turn-key biogasanlæg. Processen inkluderer nedenstående elementer, som indarbejder alle dele fra salg og design til finansiering og drift

Proces vedr. etablering, opførelse og drift.

LEF samarbejder med en række partnere for at sikre den bedst mulige tekniske og logistiske løsning, samt sikkerhed for afsætning og finansiering. De enkelte trin i denne proces er vist herunder:

Salg, design og projektering af biogasanlæg

LEF samarbejder med bl.a. Combigas, som har noget af markedets nyeste biogasteknologi og som har implementeret udstyr til øget halmomsætning, automatiseret drift og overvågning. Samtidig er anlæggene standardiserede i tre forskellige størrelser afhængig af den lokale biomasseforsyning.

Teknologileverandører

Anlægget leveres som I ønsker det – det afgørende er at sikre at I får det rigtige anlæg til den rigtige pris. En mulighed er et Combigas anlæg – Combigas har underleverandøraftaler med en række velkonsoliderede virksomheder, der fremstiller delkomponenter til biogasanlæg. Det gælder Assentoft Silo (bioforgasningstanke), Landia A/S (pumpefabrikation), Holtec Automatic A/S (IT-styringer-tavler), Ringkøbing Maskinfabrik A/S (containerløsninger etc.), Klimadan (varmepumpe til procesvarme), Stauning Maskinstation, (klargøring af plads/støberi).

Godkendelsesprocedurer og salg af energibesparelser

Planaction har mange års erfaring med VVM- ansøgning godkendelser og projektering af biogasanlæg, herunder udfærdigelse af de nødvendige dokumenter til kommune og myndigheder. Dansk Energirådgivning varetager indberetning af energibesparelser til Energistyrelsen i forbindelse med opførsel og indkøring af biogasanlæg, der opfylder kriterierne jf. vilkår for salg af Energibesparelser.

Design af opgraderingsanlæg og naturgastilslutning

Markedet for biogas er opadgående, og det medfører også en stigende interesse fra gasaftagerne. Under de rette forudsætninger er de derfor villige til at deltage og delvis finansiere opstilling af opgraderingsanlæg og tilslutning til Naturgasnettet. Selskaberne varetager også tilslutningen til Naturgasnettet og nedlægning af en gasledning frem til en af Naturgasnettets MR-stationer. Biogassen kan i princippet afsættes til alle gashandels-selskaber. I tilfældet, hvor en gasaftager opstiller opgraderingsanlægget er det typisk aftalt at indgå aftale med selskabet om afsætning af biogas såvel som de grønne gascertifikater, i en samlet løsning.

Driftsovervågning

Der er indgået en aftale med GTS-instituttet Agrotech som giver mulighed for implementering af BiogasMonitor på alle biogasanlæg. Det indbefatter etablering af sensorer på alle biogasanlæg og etablering af en early warning- ydelse i forbindelse med driftskontrol og optimering af biogasproduktionen. Ydelsen sikrer daglig overvågning af alle de vigtigste funktioner på et biogasanlæg og central analyse af de mest vigtige driftsparametre. I tilfælde af driftsproblemer er det muligt at reagere prompte. Driftsovervågning og kontrol af anlæggets funktionalitet gennemføres desuden on site.

Anlægsleverandørerne har ekspertise i anlægskonceptet og vil bistå med såvel anlægsovervågning, som retningslinjer for tilførelse af biomasse og optimering.

Teknisk, juridisk og driftsøkonomisk due diligence

Der er indgået samarbejdsaftale med Agrotech vedrørende teknisk due diligence, hvilket giver mulighed for at biomasse eksperter evaluerer biomassesammensætningen og gaspotentialet og Agrotechs (tidl. fødevareøkonomisk institut) kompetencer vedrørende biogasøkonomi involveres her med henblik på en risikoafdækning på det enkelte anlæg.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef