A-Z løsning med rådgivning og finansiering

LEF sikrer, at ejerne af biogasanlægget (landmændene) får fremskaffet den fornødne finansiering, og dette samtidigt sker på de bedst mulige vilkår. Det er både i forhold til optimering af rente- og afdragsstruktur og optimeres, samtidigt med, at egen investering og sikkerhedsstillelse for lån ikke bliver højere end nødvendigt.

Det sikres ved, at udarbejde et præsentationsmateriale for biogasanlægget, som indeholder alle de oplysninger, der er relevante for potentielle långivere og som dermed sikrer, at de kan tage en hurtigt kreditbeslutning. Samtidigt har LEF et stort netværk i finansverdenen, som gør at lånefinansieringen kan søges bredt blandt: banker, VækstFonden, pensionskasser, energiselskaber mm.

Normalt starter processen med nogle indledende drøftelser mellem en gruppe af landmænd omkring etablering af et fælles gårdbiogasanlæg. Der er dog en lang række forudsætninger, som skal opfyldes – og dokumenter/budgettet mm, der skal udarbejdes – før opførslen af anlægget kan påbegynde. LEF bruger erfaringen fra processer på tilsvarende anlæg til at sikre, at denne proces sker så hurtigt- og gnidningsfrit som muligt og med en fordelagtig omkostningsstruktur for ejerne af biogasanlægget.

Nedenfor er oplistet en række af de dokumenter og opgaver som vi – via vores samarbejde med biogasselskabet sikrer udfærdiges bedst og hurtigst muligt:

  • Eftersyn af regnskaber
  • Rådgivning om muligheder for ejer fordeling
  • Eftersyn af ejer overenskomst og rådgivning om optimering heraf
  • Eftersyn af og vejledning om relevante miljøgodkendelser
  • Eftersyn af og vejledning om husdyrgødningsaftaler
  • Eftersyn af og vejledning om leveringsaftaler om biomasse
  • Eftersyn af og vejledning om biomasseplan
  • Eftersyn af og vejledning om gasudbytte
  • Fremskaffelse af gasleverings- og prisaftaler
  • Fremskaffelse og indhentning af øvrige afsætningsforhold
  • Eftersyn af og vejledning om tilskudsberegning
  • Eftersyn af og vejledning om udbetalingsplan
  • Sikre korrekt udarbejdelse af budget – det udarbejdes af branchekendt revisor
  • Sikre likviditetsoptimering i og efter byggeprocessen
  • Sikre optimal finansieringsstruktur og kapitaludnyttelse
  • Udarbejdelse af præsentationsmateriale til långivere til projektet
  • Udarbejdelse af præsentationsmateriale til kapitalejernes långivere
  • Indhentning af finansieringsoplæg ved de relevante finansieringskilder
  • Rådgivning om finansierings- og optimeringsmuligheder af de modtagne finansieringstilbud
  • Rådgivning om ansvarlig lånekapital efter behov
  • Sikring af totalfinansiering i og efter byggeprocessen
  • Forhandling- og optimering af lånevilkår

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef