Budgetter og balancestruktur

De forbedrede afsætningsforhold for den opgraderede biogas skaber en god sikkerhed omkring anlæggets indtjening. Det åbner for gode lånemuligheder blandt banker og andre kilder til lånefinansiering. Ved de første anlæg har det derfor vist sig muligt at fremfinde finansieringstilsagn i en form, hvor landmændenes egenfinansiering har været begrænset. Herunder er vist et eksempel på en finansieringsstruktur:

Afsætningen af den opgraderede biogas kan sikres via fastprisaftaler, der skaber stor sikkerhed omkring indtjeningen. Anlæggets indtjening afhænger derfor i høj grad af, at der kan sikres tilstrækkelige leverancer af husdyrsgødning til at sikre en høj kapacitetsudnyttelse af anlægget.

For et gårdbiogasanlæg med en årlig produktionskapacitet på 5 mio. m3 metan kan der med de nuværende afsætningsforhold – og med en budgetteret kapacitetsudnyttelse på 80 % – budgetteres med en årlig omsætning på ca. 19 mio. kr. Det budgetterede resultat for det første driftsår vil være i størrelsesordenen 2 – 4 mio. kr.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef