Langfristet Erhvervs Finansiering giver adgang til erhvervsobligationslignende finansiering for sunde danske virksomheder

Om os

Langfristet ErhvervsFinansiering formidler langfristet lånefinansiering til små og mellemstore danske virksomheder. Desuden rådgiver og hjælper LEF med fremskaffelse af finansiering og risikovillig kapital i forbindelse med ejerskrifte, investeringer, restruktureringer, omlægning af gæld m.m.

Finanskrisen – og den efterfølgende regulering af den finansielle sektor – har gjort, at bankerne idag er tilbageholdende med at yde langfristede udlån til de små- og mellemstore virksomheder (“SMV’er”).

SMV’erne har brug for langsitet lånekapital for at gennemføre investeringer. Samtidigt har mange pensionskasser og kapitalforvaltere behov for at lave langsigtede investeringer i værdipapirer, men får lave afkast i stats- og realkreditobligationer.

Gennem direkte lån (direct lending) forenes SMV’ernes langfristede lånebehov med pensionskassernes og kapitalforvalternes behov for langsigtede placeringer. På denne måde kan danske SMV’er få adgang til en alternativ finansieringskilde, diversificere deres kapitalgrundlag og skabe en mere afbalanceret gældsprofil samtidig med at institutionelle investorer får direkte adgang til det danske SMV gældsmarked og et attraktivt risikovægtet afkast.

   • LEF giver institutionelle investorer adgang til lån fra kreditværdige danske SMV’er – hvilket skaber fordele for alle involverede parter i processen.
   • Lånene har et attraktivt risikovægtet afkast og samtidig er til gavn for dansk erhvervsliv.
   • Investorer får direkte adgang til lånene.
   • Nøgleordene for LEF er gennemsigtighed og selektiv/proaktiv udvælgelse af låntagere.
   • LEF har ikke egen lånebog. Investorerne behøver derfor ikke frygte, at LEF reserverer de mest solide låntagere til egen lånebog.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef