Langfristet ErhvervsFinansiering rådgiver og hjælper virksomheder med fremskaffelse af lån og risikovillig kapital.

Introduktion til LEF

Langfristet ErhvervsFinansiering (“LEF”) rådgiver og hjælper virksomheder med fremskaffelse af lån og risikovillig kapital.
LEF  formidler lån til små og mellemstore virksomheder. Desuden rådgiver og hjælper LEF med fremskaffelse af finansiering og risikovillig kapital i forbindelse med ejerskifte, investeringer, restruktureringer, omlægning af gæld m.m.
Læs vores brochure her:  LEF brochure 

Direct Lending

Finanskrisen har for mange virksomheder understreget nødvendigheden af at have sikker langfristet finansiering som en del af finansieringsgrundlaget. Samtidigt har den skærpede finansielle regulering mindsket bankernes udbud af langfristet lånefinansiering – specielt til de mindre virksomheder. Da pensionskasser og øvrige kapitalforvaltere samtidigt har et ønske om langsigtede kapitalanbringelser er det oplagt, at en del af virksomhedernes finansiering skal komme herfra. LEF bruger sine kreditvurderingskompetencer og sit netværk til at formidle kontakten mellem virksomheder og investorer. Vi kalder produktet for ”Direct Lending”, som betyder, at virksomhederne får en del af deres langfristede lånefinansiering direkte fra investorerne. Der kan både være tale om senior gæld eller gæld som er sikkerhedsmæssigt efterstillet den øvrige gæld i form af mezzaninlån eller ansvarlig lånekapital.

Finansiel rådgivning

Krisen har mindsket bankernes risikovillighed og deres udlån er faldet betydeligt. Afslaget i banken skyldes dog i flere tilfælde, at virksomhederne ikke er tilstrækkeligt forberedte på bankmødet og opmærksomme på, hvilke faktorer bankerne lægger vægt på ved kreditvurderingerne. LEF har stor erfaring med kreditvurderinger og med indgående kendskab til kreditprocessen i bankerne. På baggrund af disse erfaringer hjælper LEF virksomhederne med at udarbejde præsentationsmateriale med fokus på de faktorer som banker og øvrige långivere lægger vægt på. Herefter fremsøger vi finansiering til virksomheden blandt en bred gruppe af potentielle långivere/finansieringskilder. Dermed opnår virksomhederne større sikkerhed for, at der opnås finansiering – og på de bedst mulige vilkår.

Finansiering af biogasanlæg

Seneste nyt fra LEF

At sikre sin virksomhed en langfristet finansiering er altafgørende både for virksomheden og for de beslutningstagere, der skal manøvrere virksomheden. Direct Lending er allerede nu en kendt og brugt finansieringskilde hos de største danske virksomheder. Et fortsat lavt renteniveau og et ønske om langsigtede kapitalanbringelser giver nu flere virksomheder muligheden for Direct Lending. Denne låntype skal ses som et supplement til den daglige finansiering hos bankerne – det er ikke et alternativ til bankerne, men et supplement.

Direct Lending er ikke en standardløsning og kan derfor udstedes i mange forskellige former og typer – det afhænger ene og alene af virksomhedens behov og ønsker. Derfor vil både låntyperne og lånevilkårene være tilpasset til netop jeres virksomhed.

Læs mere

Mange virksomheder får i dag afslag på lån i banken og kan derfor ikke gennemføre de ønskede investeringer. Ofte skyldes afslaget, at mange små- og mellemstore virksomheder ikke har tilstrækkelig indsigt i, hvilke faktorer bankerne lægger vægt på i kreditvurderingerne. SMV’erne er ofte heller ikke opmærksomme få at søge alternativ finansiering, der kan bruges som supplement til banklånet.

Vi bruges vores erfaring med kreditgivning i bankverdenen hjælpe virksomhederne med at udarbejde et godt præsentationsmateriale og derefter fremsøge finansiering blandt en bred gruppe af potentielle finansieringskilder. Dermed opnår virksomhederne større sikkerhed for, at der opnås finansiering – og på de bedst mulige vilkår.

Læs mere

LEF forbinder investorer og SMV-låntagere gennem direkte lån og sikrer derved at virksomhederne opnår de bedst mulige lånevilkår.

Læs mere