Langfristet Erhvervs Finansiering formidler lån og risikovillig kapital til danske virksomheder

LEF søger associerede partnere

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har siden sommeren 2015 formidlet lån for ca. 200 mio. kr. til danske virksomheder og vi ser et stort potentiale for at videreudvikle forretningskonceptet fremadrettet. I den forbindelse søger vi associerede partnere, der selvstændigt kan fungere som finansieringskonsulenter, strukturere finansieringsløsningen og formidle kontakten til de långivere, der passer bedst til virksomheden.

Baggrund

Den skærpede regulering af bankerne har mindsket deres mulighed for at yde langfristede udlån, og særligt udlån med en vis risikovillighed. Samtidigt har lavrentemiljøet skabt et behov for, at pensionskasser, forsikringsselskaber mm. i højere grad investerer i alternativer, herunder lån.

Det er LEF’s forventning og ambition, at der over de kommende år sker en naturlig transformation af den finansielle sektor, hvor en højere andel af virksomhedernes langsigtede anlægsfinansiering overtages af institutionelle investorer. Parterne ønsker med samarbejdet at medvirke til denne transformation ved at være bindeled mellem låntagerne og de institutionelle investorer.

LEF’s koncept er på nuværende primært målrettet danske erhvervsvirksomheder, der har behov for fremskaffelse af finansiering på mere end 10 mio. kr. Vi ser det største potentiale hos virksomheder, der har et finansieringsbehov i følgende sektorer/situationer:

– Akkvisitionsfinansiering og vækstfinansiering
– Grøn energi
– Restrukturering (refinansiering) af virksomheder
– Infrastruktur og projektfinansiering
– Offshore
– Byggefinansiering vedr. fast ejendom

Profil:

Vi søger erfarne profiler, som kan fungere som selvstændige konsulenter og som i samarbejde med os kan sammensætte- og etablere den bedst mulige finansieringsløsning for kunden. 

Vi forestiller os, at du passer ind i de fleste af de nedenstående rammer.

– Mere end 8 års erfaring som konsulent eller som erhvervsrådgiver i en bank
– Erfaring med projektledelse
– Specialist indenfor energisektoren, ejendomsbranchen eller byggefinansiering
– Stort netværk blandt advokater, revisorer og i finansverdenen
– Initiativrig og lyst til at arbejde med opsøgende salg

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at arbejde som associeret partner, eller er du interesseret i yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Rune Ledgaard Sørensen                       e-mail: rune@lefas.dk             Tlf. : 30 32 58 54            eller
Lasse Nielsen                                            e-mail: lasse@lefas.dk             Tlf. : 25 32 70 90

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef