Finansiering af biogasanlæg

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har etableret et koncept omkring fremskaffelse af lånefinansiering mm. til etablering af landmandsejede biogasanlæg.

Konceptet er i første omgang målrettet anlæg som opføres under reglerne for ”gårdanlæg” og typisk med en anlægssum i størrelsesordenen 15- 50 mio. kr. Det er anlæg, hvor der indgår 1 til 5 landmænd i ejerkredsen og som i fællesskab leverer husdyrsgødning til anlægget.

På nuværende tidspunkt (februar 2017) har vi formidlet lån på ca. 200 Mio. kr. til fem anlæg og vi er godt undervejs med flere lignende anlæg med et samlet finansieringsbehov på ca. 250 mio. kr.  De gennemførte projekter har vist, at det er muligt at fremskaffe finansiering til mere end 90 % af anlægssummen via lån og energisparetilskud, hvorfor ejerkredsens (landmændenes) egen investering er begrænset. Du kan læse mere om de gennemførte projekter i vores nyhedsbreve og i Landmænd går udenom banken fra dagbladet Børsen Finansiering af biogas anlæg fra Bioenergi magasinet.

LEF er med til at skabe sikkerhed for, at der kan fremskaffes lån og anden finansiering på bedst mulige vilkår. Samtidig kan vi sikre at processen fra biogasselskabets stiftelse helt frem til anlægges drift sker hurtigt og effektivt. Alt dette gøres for et begrænset basishonorar, kombineret med et succeshonorar såfremt finansiering mm. falder på plads inden for de aftalte rammer.

I 2012 vedtog Danmark et energiforlig som forbedrede mulighederne og rammevilkårene for biogas i Danmark. Forliget giver mulighed for at opnå energisparetilskud samt sikre sig en fastprisaftale for den biogas som produceres. Tiltaget har derfor sikret at landmænd med fordel kan investere i biogas og opnå attraktiv investering. Og foruden et potentielt højt afkast på investeringen, kan landmændene opnå en sidegevinst i form af den forbedrede effekt som den afgassede gødning har på landmandens egen bedrift.

Med de nuværende regler vil energisparetilskud til gårdbiogasanlæg blive reduceret fremadrettet, hvorfor der er behov for hurtige- og smidige processer omkring etablering – og fremskaffelse af finansiering – for at opnå det bedst mulige afkast på investeringen i biogasanlægget.

Foruden hjælp til fremskaffelse af finansiering på bedst mulige vilkår, hjælper LEF med udarbejdelse af en lang række dokumenter og aftaler, som er nødvendige for etableringen af anlægget.

Eftersyn af og vejledning om:

         • Miljøgodkendelser
         • Husdyrsgødningsaftaler
         • Ejeraftaler og ejerstruktur
         • Leveringsaftaler om biomasse
         • Biomasseplan
         • Gasudbytte
         • Gasleverings- og prisaftaler

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef