LEF rådgiver og hjælper virksomheder med fremskaffelse af lån og risikovillig kapital.

Finansiel rådgivning

Mange virksomheder har oven på finanskrisen oplevet at få afslag i bankerne. Årsagerne til afslagene kan være mange, men en af de afgørende er de ændrede regler og love for bankerne. Det begrænser bankernes mulighed for at yde finansiering, specielt langfristet finansiering. Virksomheder oplever det som om bankerne ikke har vilje til at låne penge ud – og det er derfor en begrænsning for virksomhedes videre udvikling.

Vi har i LEF har stor erfaring med kreditvurderinger og et indgående kendskab til kreditprocesserne i bankerne. Herudover har vi et bredt netværk og et godt kendskab til de alternative finansieringsmuligheder der findes. Vi kan via vores erfaring og netværk hjælpe virksomheder med den optimale finansieringssammensætning til glæde for både virksomheden og banken. En løsning vil altid være individuel og tage udgangspunkt i netop jeres virksomhed.

I vores rådgivning arbejder vi primært med to områder:

  • Finansiering

&

  • Strategiske muligheder & værdiansættelser

Yderligere information

For yderligere information kontakt venligst Rune Ledgaard Sørensen eller Lasse Nielsen

Læs mere om Rune og resten af teamet her