LEF rådgiver og hjælper virksomheder med fremskaffelse af lån og risikovillig kapital.

Strategiske muligheder

I en travl hverdag har virksomhedernes ofte fokus på dagligdagen, driften og mulighederne heri – og det kan være svært at finde tid til de mere overordnede og strategiske overvejelser. Når virksomheden tager sig tiden til det – hvor skal man så begynde? Baggrunden for at kontakte os kan derfor være mange – af eksempler kan være:

  • Et ønske om en vurdering af virksomhedens muligheder for et salg samt værdiansættelse.
  • Et ønske om at igangsætte en salgsproces.
  • Et ønske om at finde investorer eller købere til virksomheden.
  • Et ønske om at sammensætte en professionel bestyrelse.
  • Behov for sparring på styring af nye projekter – med henblik på at opnå finasiering.

Langt de fleste virksomheder arbejder sjældent med disse overvejelser og det kan det være svært at vide, hvor man skal starte og hvem man skal involvere i processen. Det betyder ofte at virksomhederne bruger uhensigtsmæssigt meget tid på det, og det kan fjerne fokus fra den daglige drift. I LEF kender vi processerne indgående, vi ved hvem der skal involveres og vi kan strukturere forløbende. I sparer derfor både tid og energi ved at involvere os. Samtidig har vi et bredt og kompetent netværk som kan involveres når / hvis behovet opstår – det giver således adgang til en bred skare af potentielle konsulenter, bestyrelsesmedlemmer og investorer.

Herudover oplever vi i LEF en stigende interesse fra virksomheder som ønsker hjælp til strukturering af og sparring på projekter under udarbejdelse. Det kan være når der skal etableres større anlægsprojekter hvor de finansielle muligheder og risici skal belyses i både opførelsesperioden og den efterfølgende drift.

I LEF kan vi tilbyde hjælp og sparring hele vejen gennem projektet, både i den indledende fase og i projektfasen. Vi bidrager med viden om hvordan finansieringen skal tænkes ind i et projekt helt fra start – både i forhold til den reelle likviditet og hen til fremskaffelse af endelig finansiering. Ved at bruge os får I derfor hurtigere og nemmere adgang til den nødvendige finansiering for at kunne gennemføre projekterne.

Er du i tvivl om vi kan hjælpe dig – så kontakt os og hør nærmere.