LEF rådgiver og hjælper virksomheder med fremskaffelse af lån og risikovillig kapital.

Finansiering

Virksomheder oplever bankerne mere restriktive end tidligere, det hæmmer samarbejdet og mindsker virksomhedernes udviklingsmuligheder. Men vi tror på at bankernes tilbageholdenhed også skyldes manglende gensidig forståelse bank og virksomhed i mellem. Før krisen kunne en virksomhed få et finansieringstilsagn baseret på bankens tillid til ledelsen og historikken med selskabet. I dag er det afgørende at både tilliden og historikken fortsat er til stede – men derudover skal en businesscase også underbygges af mere gennemarbejdet materiale.

Vores tese er, at mange virksomheder kunne få godkendt de lån- og kreditter de har fået afslået – hvis:

 • Forespørgslerne var underbygget af gennemarbejdet materiale.

&

 • Virksomhederne var bedre til at overveje alternative finansieringskilder som et supplement til bankerne.

I LEF har vi stor erfaring med kreditvurdering og et indgående kendskab til kreditprocesserne i bankerne – og de begrænsninger virksomhederne kan opleve. Vi tror på, at et samarbejde med banken / den daglige finansieringskilde er altafgørende for virksomheden og for dens fremtidige udvikling.

I nogle situationer kan det være i både virksomhedens og bankes interesse, at finansieringen fordeles mellem flere – det kan f.eks. være i situationer hvor:

 • Virksomheden vækster, men ikke har tilstrækkelig egenkapital til at få det finansieret
 • Virksomheden ønsker at købe en anden virksomhed, og derfor ønsker en investor / kapitalstærk samarbejdspartner
 • Virksomheden skal generationsskiftes
 • Virksomheden ønsker at omlægge kort gæld til lang gæld

Vores rådgivning sker uafhængigt af bankerne og tager derfor udgangspunkt i netop jeres virksomhed og jeres muligheder. Vores opgave og omfanget heraf aftales individuelt – men et udpluk af det, vi kan hjælpe med, er:

 1. Forberedelse til bankmøder.
 2. Udarbejdelse af præsentationsmateriale til banken.
 3. Gennemgang af forretnings- og finansieringsplaner.
 4. Uafhængig vurdering af hvordan virksomheden stiller sig bedst over for banken – så begge får den bedst mulige aftale.
 5. Sikre virksomheden den bedst mulige finansieringsløsning.

Listen er ikke udtømmende, og er du i tvivl om vi kan hjælpe, så kontakt os.