Langfristet Erhvervs Finansiering giver adgang til erhvervsobligationslignende finansiering for sunde danske virksomheder

Direct Lending (lån)

At sikre sin virksomhed en langfristet finansiering er altafgørende både for virksomheden og for de beslutningstagere, der skal manøvrere virksomheden. Direct lending er allerede nu en kendt og brugt finansieringskilde hos de største danske virksomheder. Et fortsat lavt renteniveau og et ønske om langsigtede kapitalanbringelser giver nu flere virksomheder muligheden for direct lending. Denne låntype skal ses som et supplement til den daglige finansiering hos bankerne – det er ikke et alternativ til bankerne, men et supplement.

Direct lending er ikke en standardløsning og kan derfor udstedes i mange forskellige former og typer – det afhænger ene og alene af virksomhedens behov og ønsker. Derfor vil både låntyperne og lånevilkårene være tilpasset til netop jeres virksomhed.

Lånene kan blandt andet udstedes som:

  • Lån sidestillet med den øvrige finansiering
  • Lån udstedt som lang seniorgæld
  • Lån udstedt som mezzaninlån
  • Lån udstedt som ansvarlig lånekapital

Lånebehovet kan skyldes forskellige faktorer, og af nogle kan nævnes:

  • Finansiering af anlægsinvesteringer
  • Opkøb af virksomheder
  • Generationsskifte og ejerskifte.
  • Omlægning af kort gæld til lang gæld
  • Refinansiering af nuværende gæld eller ansvarlig lånekapital
  • Restruktureringer / rekonstruktioner af gode virksomheder

Listerne med låntyper og lånebehov er ikke udtømmende – og er du i tvivl om din virksomhed er emne for direct lending – så kontakt os og hør nærmere.

Fordelene ved direct lending er at virksomhederne skaber et stabilt finansielt fundament – men fastholder det gode samarbejde med den eller de faste bankforbindelser.

Det er til gavn for både virksomheden og banken, og fremtidssikring af virksomheden

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef