LEF formidler lån på godt 57 mio. kr. til biogasanlæg ved Karup

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har formidlet lån på godt 57 mio. kr. til Grønhøj Bioenergi ApS til etablering af et nyt gårdbiogasanlæg ved Karup. Anlægslånene kommer fra VækstFonden og HMN Naturgas, samt et ansvarligt lån fra eksterne långivere. Opførelsen af biogasanlægget er igangsat og forventes i drift ultimo 2017. Anlægget etableres under de gældende regler for gårdbiogasanlæg, og er derfor berigtiget til et Energisparetilskud.

Lundsby Biogas skal opføre et nøglefærdigt anlæg, som årligt vil forbruge ca. 132.000 tons biomasse, hvilket vil betyde en årlig gasproduktion på 4,7 mio. kubikmeter. Afsætningen af den producerede gas på biogasanlægget er sikret via en langsigtet kontrakt med HMN Naturgas, som aftager gassen via naturgasnettet.

Thomas Johansen, medejer af Grønhøj Bioenergi ApS udtaler om rådgivningen fra LEF:

”LEF blev tilknyttet projektet på et tidligt stadie og har bidraget med mange både faglige og finansielle inputs i processen. LEF har samtidig været med til at sikre en god finansieringsløsning og vi har været meget tilfredse med den rådgivning vi har fået.”

Om LEF.
LEF har siden sommeren 2015 formidlet erhvervslån for mere end 300 mio. kr., bl.a. til etableringen af 5 gårdbiogasanlæg. Vi har mange igangværende sager, bl.a. med formidling af finansiering til biogasanlæg. Vi ønsker at være med til at præge en udvikling, hvor institutionelle investorer i højere grad deltager på virksomhedernes langsigtede finansieringsbehov – gerne i samarbejde med banker. Vi beskæftiger os med følgende finansieringsområder:

  • Grøn energi
  • Byggefinansiering
  • Ejendomsfinansiering
  • Restrukturering/refinansiering
  • Infrastruktur
  • Vækstfinansiering

Vi investerer gerne ressourcer i spændende projekter med potentiale og honoreres på baggrund af den målbare værdiskabelse vi leverer til kunderne.
Læs mere omkring vores tilgang til finansiering af biogasanlæg på www.lefas.dk/biogas

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef