LEF formidler lån på 20 mio. kr. til biogasanlæg ved Rødkærsbro

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har formidlet lån på godt 20 mio. kr. til etablering af et nyt gårdbiogasanlæg ved Rødkærsbro. Anlægslånene kommer fra VækstFonden samt et par private långivere, mens der er etableret en driftskredit ved en bank. Biogasanlægget vil over de næste seks måneder bliver opført i tilknytning til landbruget Fårup Overgaard.

Combigas skal opføre et nøglefærdigt anlæg, som årligt vil forbruge ca. 33.000 tons biomasse, hvilket vil betyde en årlig gasproduktion på 2,1 mio. kubikmeter. Afsætningen af den producerede gas på biogasanlægget er sikret via en langsigtet kontrakt med Arla Foods.

LEF’s tilgang til finansiering af gårdbiogasanlæg – og finansieringen af det ovennævnte anlæg – er beskrevet med en artikel i det seneste nummer af bioenergi magasinet (www.bioenergi.dk)

Sjoerd Ydema udtaler om rådgivningen fra LEF. 
Jeg har været meget tilfreds med den rådgivning jeg har fået fra LEF, som har været vigtig for at få fart i processen og komme i mål med en god finansieringsløsning, der omfatter flere finansieringskilder

Samarbejde med Dansk Energirådgivning.
LEF har i flere tilfælde samarbejdet med Dansk Energirådgivning om at fremskaffe finansiering til biogasanlæg. Dansk Energirådgivning fungerer som den primære projektleder på biogasanlæggene og rådgiver desuden om fremskaffelse af energisparetilskud, mens LEF formidler lån. I flere af de projekter der er etableret indtil videre har summen af energisparemidler (via Dansk Energirådgivning) og lån (via LEF) udgjort omkring 90 % af investeringen i biogasanlægget og dermed finansieringsbehovet. Det har gjort det realistisk (og muligt) for landmændene at komme med den resterende finansiering som egenkapital.

Om LEF.
LEF har siden sommeren 2015 formidlet erhvervslån for mere end 200 mio. kr. og vi har mange igangværende sager, bl.a. med formidling af finansiering til biogasanlæg. Vi ønsker at være med til at præge en udvikling, hvor institutionelle investorer i højere grad deltager på virksomhedernes langsigtede finansieringsbehov – gerne i samarbejde med banker. Vi beskæftiger os med følgende finansieringsområder:

  • Grøn energi
  • Byggefinansiering
  • Ejendomsfinansiering
  • Restrukturering/refinansiering
  • Infrastruktur
  • Vækstfinansiering

Vi investerer gerne ressourcer i spændende projekter med potentiale og honoreres på baggrund af den målbare værdiskabelse vi leverer til kunderne.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef