LEF indgår partnerskab med engelsk kapitalfond omkring investeringer i biogasanlæg

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har indgået partnerskab med den London baserede kapitalfond, Pioneer Point Partners (”Pioneer”), som i løbet af de næste 18 måneder ønsker at investere op til 1. mia. kr. i 15-20 danske gårdbiogasanlæg. Investeringerne forventes foretaget ved køb af eksisterende anlæg og via etablering af nye anlæg i partnerskab med danske landmænd, som leverer biomasse til anlæggene.

Pioneer har tidligere med stor succes etableret, udviklet og solgt større projekter indenfor forskellige områder af grøn energi, bl.a. sol, vind og vand. Da afkastene ved denne type mere traditionelle energiinvesteringer har været faldende de senere år, har Pioneer været på udkig efter investeringsmuligheder i andre energisektorer. Pioneer har de seneste 6 måneder brugt en del tid og penge på at analysere den danske biogasbranche og har derved opnået komfort omkring investeringsklimaet i Danmark og rammevilkårene for, at der kan laves attraktive investeringer i danske biogasanlæg.

Pioneer og LEF har etableret en finansieringsmodel, hvor landmænd, som indgår i biogasanlæggene, kan opnå op til 40 % ejerskab af biogasanlæggene, uden krav til indskud af egenkapital eller behov for hæftelse for gæld. Der vil dog være krav om, at landmændene forpligter sig til at levere biomasse til anlægget. Pioneer-modellen giver landmændene mulighed for et attraktivt afkast stort set uden risiko. Samtidigt har Pioneer engageret et stærkt ledelsesteam, med stor erfaring omkring biogasanlæg, som bl.a. skal varetage byggestyring og drift, hvorved landmændene kan fokusere på den daglige drift af landbruget.

En mere udførlig beskrivelse af Pioneer-modellen kan fås på www.lefas.dk/biogas  og/eller ved henvendelse til Rune Ledgaard Sørensen (Tlf.: 30 32 58 58, e-mail: rune@lefas.dk) , eller Lasse Nielsen (Tlf.: 25 32 70 90, e-mail: lasse@lefas.dk

Om Pioneer Point Partners (“Pioneer”),                                                                         www.pioneer-point.com

Pioneer blev etableret i 2008 af fire parterne med samlet 74 års erfaring fra private equity sektoren. Pioneer fond II blev lukket i 2015 og blandt investorerne er nogle af verdens største og mest kendte kapitalforvaltere. På nuværende tidspunkt forvalter Pioneer samlede midler for i alt ca. 5,5 mia. kr.

Pioneer har specialiseret sig i forskellige typer af energiinvesteringer i Vesteuropa og er blandt de førende institutionelle investorer på området. Pioneer har succesfuldt etableret, udviklet og solgt energiprojekter indenfor sol, vind og kraftværker med en samlet kapacitet på ca. 1 GW.

Om LEF.
LEF har siden sommeren 2015 formidlet erhvervslån for mere end 300 mio. kr., bl.a. til etableringen af 5 gårdbiogasanlæg. Vi har mange igangværende sager, bl.a. med formidling af finansiering til biogasanlæg. Vi ønsker at være med til at præge en udvikling, hvor institutionelle investorer i højere grad deltager på virksomhedernes langsigtede finansieringsbehov – gerne i samarbejde med banker. Vi beskæftiger os med følgende finansieringsområder:

  • Grøn energi
  • Byggefinansiering
  • Ejendomsfinansiering
  • Restrukturering/refinansiering
  • Infrastruktur
  • Vækstfinansiering

Vi investerer gerne ressourcer i spændende projekter med potentiale og honoreres på baggrund af den målbare værdiskabelse vi leverer til kunderne.
Læs mere omkring vores tilgang til finansiering af biogasanlæg på www.lefas.dk/biogas

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef