LEF formidler lån på godt 55 mio. kr. til biogasanlæg ved Holstebro

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har formidlet lån på godt 55 mio. kr. til etablering af et nyt gårdbiogasanlæg ved Holstebro. Biogasanlægget opføres i tilknytning til landbruget ejet af Kristian og Kirsten Lundgaard-Karlshøj og indgår som en del Ausumgaard koncernen, der har aktiviteter indenfor landbrug, jordbrug og drift af vindmøller. Anlægslånene kommer fra Vestjysk Bank, VækstFonden og HMN Naturgas, og der er desuden etableret en driftskredit hos Vestjysk Bank. Opførelsen af biogasanlægget er igangsat og der forventes driftsstart i løbet af sommeren 2017.

EnviTec skal opføre et nøglefærdigt anlæg, som årligt kan bearbejde 36.000 – 72.000 tons biomasse, hvilket vil betyde en årlig gasproduktion på 4,0 – 5,0 mio. kubikmeter. Afsætningen af den producerede gas på biogasanlægget er sikret via en langsigtet kontrakt med HMN Naturgas, som aftager gassen via naturgasnettet


Kristian Lundgaard-Karlshøj fra Ausumgaard udtaler om rådgivningen fra LEF. 

“LEF har været involveret tidligt i processen og har bidraget med sparring og struktur undervejs og endeligt hjulpet med en tæt og konstruktiv dialog med finansieringsparterne. Finansieringsløsningen har været tilpasset vores ønske om finansiering og vi er rigtig godt tilpas med løsningen og vores samarbejdspartnere”

Samarbejde med Dansk Energirådgivning.


LEF har i flere tilfælde samarbejdet med Dansk Energirådgivning om at fremskaffe finansiering til biogasanlæg. Dansk Energirådgivning fungerer som den primære projektleder på biogasanlæggene og rådgiver desuden om fremskaffelse af energisparetilskud, mens LEF formidler lån. I flere af de projekter der er etableret indtil videre har summen af energisparemidler (via Dansk Energirådgivning) og lån (via LEF) udgjort omkring 90 % af investeringen i biogasanlægget og dermed finansieringsbehovet. Det har gjort det realistisk (og muligt) for landmændene at komme med den resterende finansiering som egenkapital.


Om Langfristet ErhvervsFinansiering (“LEF”)

LEF har siden sommeren 2015 formidlet erhvervslån for mere end 300 mio. kr., bl.a. til etableringen af 5 gårdbiogasanlæg. Vi har mange igangværende sager, bl.a. med formidling af finansiering til biogasanlæg. Vi ønsker at være med til at præge en udvikling, hvor institutionelle investorer i højere grad deltager på virksomhedernes langsigtede finansieringsbehov – gerne i samarbejde med banker. Vi beskæftiger os med følgende finansieringsområder:

      • Grøn energi
      • Byggefinansiering
      • Ejendomsfinansiering
      • Restrukturering/refinansiering
      • Infrastruktur
      • Vækstfinansiering

Vi investerer gerne ressourcer i spændende projekter med potentiale og honoreres på baggrund af den målbare værdiskabelse vi leverer til kunderne.
Læs mere omkring vores tilgang til finansiering af biogasanlæg på www.lefas.dk/biogas

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef