LEF formidler lån fra pensionskasse til Linderberg Group

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) – har rådgivet Linderberg Group omkring finansiel restrukturering af koncernen og fremskaffelsen af et nyt lån på et trecifret millionbeløb fra en pensionskasse.

Linderberg Group har gennemgået en positiv udvikling over de seneste år og der har gennem en længere periode været positiv drift- og likviditetsskabelse i koncernen.

Linderberg koncernen var dog kommet i store udfordringer, da den største kreditor (Cerberus) ikke ønskede at forlænge låneaftalen. Cerberus havde tidligere på året købt låneengagementerne med Linderberg Group fra Finansiel Stabilitet.

I forbindelse med etableringen af det nye lån er der samtidig gennemført en større rekonstruktion af koncernen, som bl.a. medfører en forlængelse af koncernen kreditaftaler med bankforbindelserne. Der sker samtidig en væsentlig styrkelse af koncernens egenkapital.

Arbejdende bestyrelsesformand Jens D. Løgstrup udtaler om samarbejdet med LEF:
” Vi har haft et førsteklasse samarbejde med LEF, som vi anser som en professionel samarbejdspartner”

Om Linderberg Group.
Linderberg koncernen består af 29 aktive selskaber. Koncernen ejes af Mogens Linderberg Larsen, og med undtagelse af et enkelt selskab, RMG Steel Holding ApS, ejes datterselskaberne 100 %. Koncernen har 2 betydelige forretningsområder – Granly Gruppen som reelt er en koncern i koncernen samt en portefølje af udlejningsejendomme. Den samlede koncernbalance udgjorde ved udgangen af 2014 i alt 562 mio. kr. Granly Gruppen udgjorde 207 mio. heraf og porteføljen af ejendomme 360 mio. Herudover ejes et mindre selskab inden for el-installationsvirksomhed og 5 vindmøller i Tyskland.

Koncernen har de sidste tre år været igennem en omfattende turnaround under ledelse af arbejdende bestyrelsesformand Jens Løgstrup. Det har medførte et overskud i 2014 på 23 mio. kr.

Om Langfristet ErhvervsFinansiering (“LEF”).

LEF formidler langfristet lånefinansiering til virksomheder. Desuden rådgiver og hjælper LEF med fremskaffelse af finansiering og risikovillig kapital i forbindelse med ejerskifte, investeringer, restruktureringer, omlægning af gæld mm.

Finanskrisen har mindsket bankernes udbud af langfristet-og risikovillig lånekapital. Samtidigt er der i Danmark en stor formue hos pensionskasser, forsikringsselskaber og andre kapitalforvaltere. De lave renter på stats- og realkreditobligationer gør, at disse investorer er på udkig efter alternative investerings- og placeringsmuligheder.

Hos LEF hjælper vi virksomheder med at strukturere projekterne, vurdere på muligheder for finansiering, gøre sagerne præsentable og formidle kontakten til relevante investorer.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef