Langfristet Erhvervs Finansiering giver adgang til erhvervsobligationslignende finansiering for sunde danske virksomheder

Tage Benjaminsen

Tage Benjaminsen har næsten 40 års erfaring fra banksektoren. Han har arbejdet 38 år i Danske Bank, både i Danmark og internationalt og har bl.a. været chef for Danske Banks afdeling i New York. Han har omfattende erfaring med kreditgivning, aktieanalyse og IT. Siden 2006 har Tage arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem.

Erhvervserfaring: Bestyrelsesformand, Kristensen Properties (siden 2004), bestyrelsesformand Lexbrand (2007-2008), Senior Vice President – Danske Bank Group (1962-2001)

tage

Rune Ledgaard Sørensen (CEO)

Rune Ledgaard Sørensen har 11 års erfaring fra den finansielle sektor bl.a. som Vice President hos FIH Erhvervsbank i afdelingen for akkvisitionsfinansiering. Rune har deltaget i virksomheds- og kreditanalyse af ca. 200 potentielle virksomhedsopkøb og har derfra opnået indsigt i mange typer af virksomheder og brancher. Rune har også arbejdet med kreditvurderinger af virksomheder i SMV-segmentet og erhvervsejendomme. Desuden har Rune meget erfaring med de kreditscoremodeller som bankerne anvender til estimering af tabssandsynligheder og fastsættelse af renten på udlån.

Uddannet: cand.merc. financiering ved Handelshøjskolen i Århus.

rune